Corona

Voor zwangere vrouwen (bewezen zwangerschap)

In tegenstelling tot eerdere aanbevelingen en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen, stelt de HGR dat alle zwangere vrouwen idealiter prioritair gevaccineerd zouden worden (fase 1b van de campagne), in tegenstelling tot niet- zwangere vrouwen en dit omwille van hun verhoogd risico op ernstige COVID-19 infectie voor de moeder en op premature bevalling.

Bovendien bevestigt de HGR dat de huidige beschikbare COVID-19 mRNA vaccins veilig kunnen gegeven worden aan zwangere vrouwen.

De HGR benadrukt dat de aanwezigheid van comorbiditeit(en) zoals verhoogde BMI vóór de zwangerschap, hypertensie, diabetes, enz. een bijkomend argument is om de vaccinatie van de zwangere vrouw aan te bevelen (zie advies HGR-9618).

In geval van verhoogd besmettingsrisico zoals bijvoorbeeld bij gezondheidswerkers is vaccinatie sterk aan te bevelen.

De zwangere vrouw, die ervoor kiest zich te laten inenten tegen Covid-19, kan vanaf 3 mei contact opnemen met haar huisarts. De huisarts kan via een individuele procedure, de gegevens van de vrouw opladen in de Vaccination Codes Database. De vrouw wordt dan snel uitgenodigd voor vaccinatie in het Vaccinatiecentrum.

 

Voor vrouwen van vruchtbare leeftijd en/of die zwanger willen worden

Gezien het beperkte aantal gegevens in deze materie en gelet op het feit dat uit de gegevens bij dieren de vaccinatie geen effect blijkt te geven in de preconceptiefase, heeft de HGR geen bezwaar tegen de systematische vaccinatie van vrouwen van vruchtbare leeftijd die zwanger willen worden, in het bijzonder voor gezondheidswerkers met een hoog blootstellingsrisico en vrouwen met comorbiditeiten waardoor zij tot een risicogroep voor ernstige COVID-19 behoren (cf. advies HGR-9618).

Bovendien volgt de HGR het BSRM en het FAGG in hun aanbevelingen van volledige vaccinatie tegen COVID-19 voorafgaand aan MBV9 waarbij het benadrukt dat MBV geen contra-indicatie is voor de toediening van COVID-19 vaccins (BSRM, 2021; AFMPS, 2021).

Voor moeders die borstvoeding geven

Ondanks het gebrek aan beschikbare klinische gegevens, is de aannemelijkheid van een toxisch effect bij zuigelingen die borstvoeding krijgen gering, zo niet onbestaande. Zoals vermeld in de meest recente aanbevelingen van de WGO, heeft de HGR in dit verband geen bijzondere bedenkingen. Alle vrouwen die borstvoeding geven kunnen worden gevaccineerd.


Indien U echter dringend hulp nodig heeft, dient U zich naar de spoedopname van het ziekenhuis te begeven.


Wenst U een telefonische raadpleging?
Stuur ons een e-mail : info@gynae.be  
Deze mogelijkheid wordt voorzien door de overheid naar aanleiding van de corona pandemie en wordt via derde betalers regeling volledig terugbetaald.
Doelstelling : verzekering van continuïteit van zorg.

Download onze Corona praktijkwijzer