PCOS

Het polycystisch ovariumsyndroom : actuele richtlijnen voor diagnose in de eerste lijn en vruchtbaarheidsbehandeling.

Door Dr S. Hellebaut, Dr F. Vanden Meerschaut en Dr F. Vandekerckhove.

Een correcte diagnostiek van het polycystisch ovariumsyndroom (PCOS) is niet altijd gemakkelijk en heeft in de afgelopen jaren ook een evolutie ondergaan. Daarenboven zijn er recente aanwinsten in de behandeling van subfertiele patiënten met PCOS.

Daarom bundelden internationale wetenschappelijke organisaties recent de krachten en ze vertaalden dit in bruikbare richtlijnen. Deze richtlijnen laten toe om op een eenduidige manier de correcte diagnose te stellen met een selectie van noodzakelijke onderzoeken.

De behandeling is evidence-based en vraagt in eerste instantie levensstijlaanpassingen van de patiënten via het gebruik van een uitgebreider arsenaal geneesmiddelen tot, indien nodig, specifieke vormen van medisch geassisteerde voortplanting.

Dit alles heeft geleid tot een document dat bruikbaar is vanaf de eerste lijn in de gezondheidszorg.

Lees hier het volledig artikel met de richtlijnen