12 weken echografie en NIPT screeningtest

12 weken echografie en NIPT screeningtest

Het overgrote deel van de kinderen die geboren worden, zijn volstrekt gezond.  Zijn er erfelijke ziekten of aangeboren aandoeningen in je naaste familie? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je arts. Dan kunnen we bekijken of bepaalde
onderzoeken in je zwangerschap nuttig kunnen zijn. Weet wel dat er geen enkel onderzoek bestaat dat je de garantie geeft op een gezond kind, ook al is de medische wetenschap vergevorderd in het opsporen van aandoeningen.

Via deze brochure willen we je zo goed mogelijk inlichten over de onderzoeken en de keuzemogelijkheden die er zijn. Of je gebruik wil maken van deze onderzoeken is volledig jullie keuze. We beseffen dat de inhoud van deze brochure
geen gemakkelijke materie is. Nadenken over bepaalde aandoeningen haalt je misschien even van jullie roze wolk. Toch is het belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn. Jullie zijn vrij in de keuzes die jullie maken en in wat jullie (niet) willen weten.

Richt je tot je gynaecoloog bij vragen en ga het gesprek samen aan.


Lees de brochure