Minimaal invasief, maximaal innovatief

Minimaal invasief, maximaal innovatief

De fertiloscopie is één van de eerste NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic surgery) procedure, dewelke in combinatie met een diagnostische hysteroscopie een HSG of een hyfosy kan vervangen in de fertiliteit “workup”. Een transabdominale laparoscopie is, omwille van het invasieve karakter, niet langer meer aangewezen voor de fertiliteitsexploratie van de asymptomatische vrouw met een normaal klinisch onderzoek van het bekken en geen voorgeschiedenis van een pelviene infectie en/of chirurgie.  Omwille van de hoge diagnostische concordantie tussen de fertiloscopie en de laparoscopie en omwille van de hoge pijntolerantie, is de fertiloscopie het eerstelijnsonderzoek om zowel onder- en overbehandeling van onze patiënten te vermijden. De operatieve fertiloscopie biedt ook de mogelijkheid om beperkte chirurgische procedures te verrichten, zoals een ovariële drilling, al dan niet hysteroscopische adhesiolysis en  behandeling van minimale endometriosis.
Fertiloscopiosche ovariële drilling is de eerste keuze ter behandeling van de correct gediagnosticeerd clomifeen-resistent PCOS-patiënte.


Lees volledig artikel